Hành lý

Hành lý xách tay Vietjet Air - Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air quy định hành lý xách tay được phép mang lên máy bay tối đa là 7 kg. Một số thông tin quan trọng...
Quy định hành lý của Vietjet Air - Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air quy định hành lý của hãng bao gồm: hành lý xách tay Vietjet Air, hành lý kỹ gửi Vietjet Air, giá...
Phí mua thêm hành lý của Vietjet Air - Thông thường quý khách cần mua thêm hành lý ký gửi cần liên hệ công ty EBT Sài Gòn để được mua thêm. Quý khách truy cập...
Hành lý ký gửi Vietjet Air - Hãng Vietjet Air có một số quy định về hành lý ký gửi bao gồm những loại hành lý được phép mang lên máy bay, giá hành lý ký gửi...
Xem lịch âm